רדיטיט 400

רדיטיט 400

מוסף נוזלי או אבקתי המסופק למפעלי הבטון/ טיט והלקוח הפרטי,

משמש כתוסף לייצור טיט לריצוף אשר נשאר מוכן לעבודה משך ימים רבים.
המוצר מוכן לשימוש מוכן לשימוש -ללא סיד. 

(רדיטיט 400 הינו תוסף לייצור טיט, התוסף ללא מלט.)

מוצרים נוספים